Bo-truong-di-tru-canada-john-mccallum

Bo-truong-di-tru-canada-john-mccallum

Bộ trưởng Di trú Canada John McCallum cho rằng công dân song tịch Canada phải được đối xử không khác biệt so với người có một quốc tịch Canada.

Bộ trưởng Di trú Canada John McCallum cho rằng công dân song tịch Canada phải được đối xử không khác biệt so với người có một quốc tịch Canada.

Share:
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *