Được sáng lập vào năm 1992 bởi luật sư Jean-François Harvey,

Harvey Law Group (HLG) là công ty luật đa quốc gia
chuyên về lĩnh vực đầu tư định cư.

Share:
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+