Banner Contact PageBanner Contact Page

Quy trình hồ sơ & đầu tư Chương trình cấp Thẻ định cư Ireland

quy trình hồ sơtrung bình 3 – 4 tháng

Ký Biên bản Ghi nhớ (MOU cùng công ty Luật HLG).Khách hàng cung cấp hồ sơ, HLG đánh giá về nguồn gốc tài chính

Ký Hợp đồng và hoàn thiện hồ sơ nộp chính phủ.Đóng phí quản lý 40,000 USD(Được hoàn lại nếu hồ sơ không được chấp thuận)

Nhận Thư chấp thuận định cư và Thị thực du lịch

Nhận Thư chấp thuận cho đơn I-526. BThực hiện đầu tư dự án Viện an dưỡng.
HOÀN LẠI 45,000 USD NĂM THỨ 03
HOÀN LẠI 45,000 USD NĂM THỨ 04
HOÀN LẠI 410,000 USD NĂM THỨ 05

Đến Ireland nhận Thẻ Định Cư

Banner Contact Page

quy trình hồ sơ chương trình eb-5

Banner Contact Page

tin tức định cư châu âu

Hướng dẫn đầu tư để định cư tại Pháp

19/06/2018

Nhà đầu tư cần những gì khi tham gia chương trình Thị Thực Định cư Đặc biệt Pháp - Talent Passport

18/06/2018

Các chương trình đầu tư định cư tại các nước châu Âu

14/06/2018

Cập nhật thông tin chương trình Thị Thực Vàng Bồ Đào Nha

07/05/2018

Mail Icon

seminar image _FINAL_HLG