Banner Contact Page

câu hỏi thường gặp

Có được Thư xác nhận hỗ trợ (Letter of Support) của tổ chức được chỉ định;
Venture Capital, Angel Capital hoặc Incubator.

 

Chứng minh đáp ứng yêu cầu về dự án kinh doanh start-up;
Một dự án có thể có từ 01-05 nhà đầu tư nước ngoài, nhưng mỗi nhà đầu tư phải giữ ít nhất 10% hoặc và Tồ chức hỗ trợ khởi nghiệp cùng tất cả nhà đầu tư phải giữ ít nhất 50% cổ phần.

 

Yêu cầu về ngôn ngữ;
Đạt trình độ tương đương 5.0 về tiếng Anh hoặc Pháp theo yêu cầu từ CIC.

 

Tài chính để sinh sống;
Tùy theo số lượng thành viên trong gia đình.

 

Trả lời

Mỗi năm, chương trình Start-up Visa chỉ xử lý tối đa 2,750 hồ sơ. Những hồ sơ quá hạn ngạch sẽ được xử lý vào năm tiếp theo. HLG khuyên khách hàng nên hoàn tất hồ sơ sớm nếu đạt đủ điều kiện của chương trình, để tránh tình trạng tồn đọng hồ sơ dẫn đến kéo dài thời gian xử lý.

Trả lời

Empowered Startups là một trong những Tổ chức Hỗ trợ Khởi nghiệp được Bộ Di trú Canada ủy quyền theo chương trình Start-up Visa:

 

Empowered sẽ thay mặt CIC đánh giá ứng viên dựa trên các tiêu chí:
1. Xem xét về kinh nghiệm làm việc/ kinh doanh của ứng viên và kết quả Tiếng Anh/ Pháp theo yêu cầu;
2. Đánh giá khả năng phù hợp để phát triển ý tưởng kinh doanh start-up với ứng viên;
3. Tiến hành công tác thẩm tra cá nhân về ứng viên và quyết định xem có viết Thư xác nhận hỗ trợ hay không;

 

Sau khi đồng ý hỗ trợ ứng viên về kế hoạch kinh doanh, Empowered Start-up sẽ đóng vai trò như một cố vấn về chiến lược, thực thi kinh doanh, nhân sự v.v để chính thức thực hiện kế hoạch đã đề ra.

 

Ngoài ra, Empowered Startups có mối liên kết chặt chẽ với các khoa nghiên cứu các trường đại học tại Canada, các quỹ đầu tư, mạng lưới các chuyên gia về công nghệ, nghiên cứu v.v để hỗ trợ tốt nhất cho ứng viên cũng như kế hoạch kinh doanh được thành công.

 

Trả lời

Thường trú nhân (thẻ xanh) theo chương trình SUV là thẻ xanh không điều kiện, có nghĩa là chỉ cần dự án start-up chính thức được khởi động và đưa ra thị trường, thì Thường trú nhân sẽ được cấp cho cả gia đình.

 

Mục tiêu của CIC khi đưa ra chương trình này là tìm kiếm những doanh nhân trẻ để tạo ra các “start-up unicorns” và tạo ra “Thung lũng Silicon” thứ hai của khu vực Bắc Mỹ, nên không yêu cầu thành công về mặt doanh thu hay tạo ra việc làm của dự án.

Trả lời

Để duy trì tư cách thường trú nhân, khách hàng cần:
– Lưu trú tại Canada ít nhất 02 năm trong mỗi 05 năm;
– Không phạm tội hình sự nghiêm trọng và bị buộc rời khỏi Canada.

Trả lời

Các điều kiện căn bản để nhập quốc tịch Canda bao gồm:
1. Đương đơn là Thường trú nhân Canda trên 18 tuổi;
2. Trong 06 năm gần nhất trước khi xin cấp Quốc tịch, đương đơn phải sống tại Canda ít nhất 1,460 ngày, và phả sống tại Canada mỗi năm ít nhất là 183 ngày.
3. Khai và nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định tại Canada;
4. Chứng minh được khả năng Tiếng Anh/Pháp theo yêu cầu;

Trả lời

Hiện tại CIC đã ngưng nhận hồ sơ Thường trú nhân/công dân bảo lãnh bố mẹ và ông bà đến Canada, diện này sẽ mở lại vào ngày 03/01/2017 với hạn ngạch là 10,000 hồ sơ.

 

Tuy nhiên, bố mẹ và ông bà của Thường trú nhân/công dân Canada có thể xin cấp “Super Visa” cho phép ra vào nhiều lần trong vòng 10 năm và thời hạn lưu trú mỗi lần lên đến 02 năm.

 

Trả lời

Start-up Visa chính thức nhận hồ sơ từ ngày 01/04/2013 và được thí điểm lên đến 05 năm.

 

Tuy CIC chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng luật sư Jean-Francois Harvey – Chủ tịch của HLG dự đoán rằng với bước đầu thành công như hiện nay, chương trình sẽ được tiếp tục gia hạn và sẽ cải tiến để quy trình xét duyệt hiệu quả hơn.

 

Trả lời

Visa E2_ 600x380