/
/
/
Chương trình định cư Mỹ EB5 sau 30/09/2016

Chương trình định cư Mỹ EB5 sau 30/09/2016

(GMT+7)
CHIA SẺ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Chương trình định cư Mỹ EB5 sau 30/09/2016

Chương trình định cư Mỹ EB5 sau ngày 30/09/2016

Dear valued investors,

Kính gửi các nhà đầu tư,

I’m Jean-Francois Harvey, Lawyer and Managing Partner of Harvey Law Group Worldwide. I am getting in touch with you regarding the notable US Immigration EB-5 program and the possible change after the “due date” September 30th, 2016.

Tôi là Jean-Francois Harvey, Luật sư và Giám đốc điều hành toàn cầu của Harvey Law Group. Tôi muốn lưu ý đến quý khách hàng về chương trình đầu tư EB5 đang được quan tâm nhiều hiện nay, và những thay đổi có thể đến sau ngày 30/09/2016.

In the past few weeks, I have been contacted numerous stakeholder and individual have contacted me to know my opinion with regards to the renewal of the EB-5 Program which is due for October 1st.

Trong những tuần vừa qua, có nhiều đơn vị cũng như khách hàng liên lạc với tôi để hỏi ý kiến về việc gia hạn chương trình EB5, bắt đầu tư ngày 01/10/2016.

My opinion, personally and professionally speaking, is that that we may be heading for a suspension of the program from October 1st until middle of 2017. This would mean that the program will not accept any new application after September 30th 2016 and this for minimally 4 months up to 8 months and beyond.

Theo ý kiến cá nhân lẫn chuyên môn của riêng tôi, có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với việc tạm ngưng chương trình EB5 từ ngày 01/10 đến khoảng giữa năm 2017. Có nghĩa là chương trình sẽ không nhận thêm bất kỳ hồ sơ mới nào sau ngày 30/9/2016, và việc tạm ngưng này có thể kéo dài từ 4-8 tháng.

As to know about what the program will be once reopen, I think everyone agree that the minimum investment will be increase to USD800,000 or more and that TEA will be reserved for Rural Area.

Và khi chương trình được mở lại, tôi cho rằng số tiền đầu tư tối thiểu sẽ tăng lên đến 800,000 USD hoặc hơn, và chứng chỉ vùng TEA (Vùng cần phát triển việc làm) chỉ dành riêng cho các vùng nông thôn.

This being said, this is strictly my opinion based on numerous variables and notably on the current state of the political environment in US. I cannot imagine the American Congress being able to come to any kind of agreement this fall due to the coming election.

Như đã nói trên, đây chỉ là ý kiến của riêng tôi, dự trên nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt và với môi trường chính trị hiện tại của Mỹ. Tôi không nghĩ rằng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua bất kỳ thay đổi nào cho chương trình, vì cuộc bầu cử lớn đang đến gần.

But again, I may be totally wrong and we may either see the program renewed “as is” for another year or even a brand new program. But for those of you who are thinking to go ahead with an EB-5 petition, I would strongly recommend that you make sure to lodge your file before October 1st.

Cũng có thể dự đoán của tôi là sai, và chương trình sẽ được gia hạn thêm một năm nữa, hoặc là một chương trình hoàn toàn mới sẽ được ban hành. Nhưng đối với các nhà đầu tư vẫn muốn tham gia chương trình, tôi thành thật khuyên quý vị hãy nộp hồ sơ trước ngày 01/10 năm nay.

Best regards,

Trân trọng,

Jean-Francois Harvey

Managing Partner

Từ khóa:

Tin liên quan: