Banner Contact PageBanner Contact Page

tuyển dụng

Harvey Law Group hiện đang tuyển dụng nhân sự cho những vị trí dưới đây:

stt vị trí địa điểm thời hạn
1 RECEPTIONIST – 1 Person in HCMC TP.HCM 31.03.2020 Xem thêm
2 Business Development Manager in Immigration – 2 Persons in Hanoi Hanoi 29.02.2020 Xem thêm
3 ATTORNEY at LAW – 2 Persons

1 Vietnamese & 1 Foreigner

TP.HCM 31.10.2018 Xem thêm
4 Paralegal/ Immigration  Processing Executive TP.HCM 31.10.2018 Xem thêm
5 Immigration Program Manager – 1 Person TP.HCM 31.05.2018 Xem thêm

Promotion banner_ 600x380