Banner Contact PageBanner Contact Page

tuyển dụng

Harvey Law Group hiện đang tuyển dụng nhân sự cho những vị trí dưới đây:

stt vị trí địa điểm thời hạn
1 RECEPTIONIST & ADMINISTRATIVE OFFICER TP.HCM 31.12.2018 Xem thêm
2 ATTORNEY at LAW – 2 Persons

1 Vietnamese & 1 Foreigner

TP.HCM 31.10.2018 Xem thêm
3 Paralegal/ Immigration  Processing Executive TP.HCM 31.10.2018 Xem thêm
4 Immigration Program Manager – 1 Person TP.HCM 31.05.2018 Xem thêm
5 Marketing Manager – 1 Person TP.HCM 10.10.2017 Xem thêm
6 relationship manager in immigration – 2 Persons TP.HCM 20.11.2017 Xem thêm
7 relationship manager in immigration – 2 Persons Đà Nẵng 20.11.2017 Xem thêm
8 relationship manager in immigration – 2 persons Hà Nội 20.11.2017 Xem thêm

2019 HLG's New year card-JFH