Banner Contact PageBanner Contact Page

tuyển dụng

Harvey Law Group hiện đang tuyển dụng nhân sự cho những vị trí dưới đây:

stt vị trí địa điểm thời hạn
1 ATTORNEY at LAW – 2 Persons

1 Vietnamese & 1 Foreigner

TP.HCM 15.09.2018 Xem thêm
2  Immigration Program Manager – 1 Person TP.HCM 30.05.2018 Xem thêm
3 Paralegal – 1 Person TP.HCM 08.02.2018 Xem thêm
4 Marketing Manager – 1 Person TP.HCM 10.10.2017 Xem thêm
5 relationship manager in immigration – 2 Persons TP.HCM 20.11.2017 Xem thêm
6 relationship manager in immigration – 2 Persons Đà Nẵng 20.11.2017 Xem thêm
7 relationship manager in immigration – 2 persons Hà Nội 20.11.2017 Xem thêm