Banner Contact Page

câu hỏi thường gặp

Đầu tư trực tiếp: với số vốn ít nhất 01 triệu USD vào một doanh nghiệp mới nếu muốn đầu tư vào các khu vực trung tâm hoặc đô thị. Khoản đầu tư này phải tạo ra ít nhất 10 việc làm trực tiếp cho lao động hợp pháp của Mỹ trong vòng 02 năm;

 

Đầu tư qua Trung tâm Thu hút đầu tư: Với số vốn ít nhất 900,000 USD vào các Khu vực với tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc vùng nông thôn. Khoản đầu tư này phải tạo ra ít nhất 10 việc làm (trực tiếp hoặc giám tiếp) cho lao động hợp pháp của Mỹ trong vòng 02 năm;

 

Trả lời

USCIS (US Citizenship Immigration Services): Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ, là cơ quan chính thức trực thuộc chính phủ Mỹ để quản lý và xét duyệt các hồ sơ nhập cư, kể cả theo diện EB-5.

Trả lời

I-526 Approval: “Thư chấp thuận mẫu đơn I-526” từ Bộ Di trú Mỹ. Mẫu đơn I-526 được nộp chung với các hồ sơ đi kèm khác (dự án, chứng minh nguồn gốc tiền đầu tư, giấy tờ nhân thân v.v) của các nhà đầu tư nước ngoài muốn định cư tại Mỹ, đặc biệt là diện EB-5.

Trả lời

I-829 Approval: “Thư chấp thuận mẫu đơn I-829” từ Bộ Di trú Mỹ, dành cho những người đang giữ Thẻ xanh có điều kiện muốn nhận được Thẻ xanh vĩnh viễn. Mẫu đơn I-829 được nộp chung với các hồ sơ đi kèm, chủ yếu là về việc chứng minh khoản đầu tư EB-5 đã tạo ra được ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người định cư hợp pháp ở Mỹ. Mẫu đơn I-829 được thảo trong vòng trước 90 ngày trước khi kết thúc thời hạn 02 năm của Thẻ xanh có điều kiện.

Trả lời

Regional Center: “Trung tâm thu hút đầu tư” hay “Trung tâm vùng” được Bộ Di trú Mỹ cấp phép hoạt động, cho phép thu hút đầu tư nước ngoài thông qua chương trình EB-5. Tính đến ngày 01/08/2016, Bộ Di trú đã cấp phép cho 851 Trung tâm vùng tại Mỹ.

 

Danh sách Trung tâm vùng được cấp phép (tính đến ngày 09/08/2016): https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Working%20in%20the%20US/rgncntrs.pdf

 

Trả lời

TEA (Target Employment Area): “Khu vực cần phát triển việc làm” – những dự án EB-5 phát triển tại đây được quyền kêu gọi vốn EB-5 với mức 900,000 USD trên mỗi nhà đầu tư. Khu vực này có 02 dạng, một là Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao và Vùng nông thôn.

 

Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao: là khu vực với tỷ lệ thất nghiệp cao hơn ít nhất là 150% trung bình toàn quốc.

 

Vùng nông thôn (Rural Area): Là vùng nằm ngoài hoặc ven khu đô thị (theo thống kê từ Phòng Quản lý và Ngân sách Quốc gia – Office of Management and Budget) với dân số khoảng 20,000 người.

 

Trả lời

Mặc dù EB-5 là chương trình đầu tư có rủi ro, và Bộ Di trú khuyến cáo rằng nên hết sức cẩn thận với những dự án có cam kết thành công hoặc hoàn tiền đầu tư. Nhà đầu tư vẫn có thể đánh giá tính khả thi và mức độ rủi ro của dự án thông qua một số khía cạnh như:

 

Quy mô: Các dự án nhỏ từ 5 – 7 người, quy mô trung bình từ 20 – 100 nhà đầu tư, và dự án lớn từ 100 nhà đầu tư trở lên.

 

Cấu trúc vốn: Nhà đầu tư nên lưu ý cấu trúc vốn của dự án. Chủ đầu tư dự án chiếm bao nhiêu phần trăm ? Vốn vay chiếm bao nhiêu, và vốn vay huy động từ EB-5 chiếm bao nhiêu phần trăm ?. Khách hàng nên hướng đến các dự án có vốn vay càng ít và vốn chủ đầu tư càng cao.

 

Phương án hoàn tiền đầu tư: Các dự án có nhiều phương án hoàn tiền khác nhau như
– Bán toàn bộ dự án sau khi hoàn công và đi vào hoạt động một thời gian
– Thế chấp toàn bộ dự án với ngân hàng hoặc với tổ chức tài chính
– Hoàn tiền đầu tư bằng chính lợi nhuận/ doanh thu của công ty

 

Tạo ra việc làm: Tạo ra đủ việc làm theo yêu cầu là điều kiện tiên quyết để nhận được Thẻ xanh vĩnh viễn. Nhà đầu tư nên tìm hiểu rõ về cách thức tạo ra việc làm của dự án để có quyết định chính xác.

 

Nếu đầu tư thông qua Trung tâm vùng, các việc làm “gián tiếp” tạo ra từ chi phí xây dựng hoặc doanh thu trong quá trình hoạt động cũng sẽ được tính vào phần công việc tạo ra.

 

Trả lời

Nếu bạn đầu tư thông qua Trung tâm vùng, khách hàng không phải tham gia vào việc quản lý, vì đã có Trung tâm vùng hoặc chủ đầu tư dự án phụ trách việc này.

 

Nhưng nếu tham gia EB-5 dưới dạng đầu tư trực tiếp, khách hàng phải tham gia trực tiếp vào công việc quản lý kinh doanh của dự án, và phải tạo ra đủ số lao động trực tiếp như yêu cầu từ Bộ Di trú Mỹ.

 

Trả lời

Nếu ở giai đoạn nộp hồ sơ I-829, nếu dự án đã tạo ra đủ việc làm, thì cho dù dự án kinh doanh không thuận lợi hoặc phá sản, nhà đầu tư vẫn được chấp thuận và được cấp Thẻ xanh vĩnh viễn, tình hình kinh doanh trong trường hợp này chỉ ảnh hưởng đến khả năng và số tiền đầu tư khách hàng được hoàn lại.

Trả lời

Nhà đầu tư phải chứng minh được nguồn gốc số tiền đầu tư EB-5. Tuy nhiên, các nhà đầu tư Việt Nam (khách hàng của HLG) đầu tư từ các nguồn như:
– Thu nhập từ lương, thưởng, cho thuê BĐS như nhà, xưởng v.v;
– Lợi nhuận từ doanh nghiệp;
– Chuyển nhượng tài sản như BĐS, vốn cổ phần, cổ phiếu v.v;
– Thế chấp tài sản như BĐS, vốn cổ phần v.v;
– Cho tặng từ người thân;
– Các khoản đền bù từ bảo hiểm;
– Các khoản thu nhập/ tài sản/ tặng cho khác v.v;

Lưu ý: Các trường hợp trên đây chỉ mang tính điển hình, khách hàng vui lòng liên hệ với HLG để được tư vấn cụ thể.

Trả lời

Người giữ thẻ xanh có điều kiện được hưởng tất cả các quyền lợi như thẻ xanh vĩnh viễn như miễn phí khi học trường công lập, làm việc, ra vào tự do nước Mỹ.

 

Điểm khác biệt duy nhất là thời hạn của thẻ xanh có điều kiện chỉ là 02 năm. Nếu muốn đạt thẻ xanh vĩnh viễn,mẫu đơn xin xóa điều kiện phải được nộp trong vòng 90 ngày trước khi hết thời hạn 02 năm.

 

Trả lời

Thường trú nhân vĩnh viễn được hưởng đầy đủ các quyền lợi như học tập, sinh sống, làm việc, ra vào tự do nước Mỹ. Tuy nhiên, một số điểm khác biệt chính cần lưu ý như:
– Thường trú nhân chưa được cấp Hộ chiếu nếu chưa được cấp quyền công dân Mỹ;
– Thường trú nhân không được phép tham gia bầu cử;
– Người giữ quốc tịch (công dân) Mỹ không bị ràng buộc về thời hạn rời khỏi Mỹ bao lâu;
– Công dân Mỹ được quyền bảo lãnh nhiều người thân nước ngoài hơn (cha mẹ, con cái đã kết hôn, anh chị em);
– Công dân Mỹ không bị tước quyền như Thường trú nhân nếu phạm tội nghiêm trọng, rời Mỹ quá lâu hay bị kết tội là gián điệp, khủng bố v.v;

Trả lời

Thường trú nhân sẽ được duy trì nếu không vi phạm các điều sau:
– Rời Mỹ quá lâu (thông thường là 06 tháng);
– Không khai thuế thường niên theo quy định;
– Phạm tội nghiêm trọng dẫn đến bị truất thẻ xanh;

Trả lời

Người giữ Thẻ xanh có thể nộp hồ sơ xin cấp Re-entry Permit nếu có việc rời Mỹ trên 06 tháng. Thời gian được phép rời Mỹ bao lâu sẽ do Bộ Di trú Mỹ quy định. Tuy nhiên, người này vẫn nên duy trì các nghĩa vụ như khai thuế, nhà ở, thẻ tín dụng v.v để cho thấy các ràng buộc với Mỹ.

Trả lời

Giữa vợ/ chồng trong hồ sơ, Đương đơn chính không nhất thiết phải là người nắm giữ hoặc làm ra số tiền đầu tư. Đương đơn chính có thể là người ổn định hơn về mặt sức khỏe, lịch sử tư pháp và có mối ràng buộc nhiều hơn với Mỹ sau khi nhận Thường trú nhân (thời gian ở lâu hơn, nhà cửa, thẻ tín dụng v.v)

Trả lời

Người phụ thuộc mới (con cái, vợ/chồng) có thể được bổ sung vào hồ sơ EB-5 trước khi hoàn tất hồ sơ được yêu cầu và gửi đến Trung tâm Thị thực Quốc gia của Mỹ (NVC- National Visa Center). Sau khi NVC xác nhận hồ sơ đã được nộp đầy đủ, sẽ không thể thêm người phụ thuộc được nữa.

 

Khách hàng sau khi nhận được Thường trú nhân vĩnh viễn, có thể bảo lãnh người phụ thuộc mới.

 

Trả lời

Có, với điều kiện người con phụ thuộc hiện đang độc thân và chưa bao giờ kết hôn.

Trả lời

Có, nếu như cung cấp được giấy tờ chứng nhận là con nuôi hợp pháp được cấp bởi chính quyền nước sở tại.

Trả lời

Nhà đầu tư chỉ có thể bảo lãnh bố mẹ khi đã là Công dân Mỹ, thường trú nhân Mỹ hiện tại chưa được bảo lãnh bố mẹ đến Mỹ nhận thẻ xanh.

Trả lời

Theo như Đạo luật Bảo vệ Con cái Đi kèm (Child Status Protection Act – CSPA) ban hành năm 2002 và áp dụng cho chương trình EB-5. Trong suốt thời gian đơn I-526 đang được xét duyệt (từ lúc có Biên nhận cho đến khi nhận được Thư chấp thuận), tuổi của con cái phụ thuộc sẽ được “ngưng” lại. Sau khi có thư chấp thuận, tùy vào tình hình thị thực mỗi nước có còn trong hạn định hay không, nếu vẫn còn trong hạn định và được cấp thị thực, con cái của nhà đầu tư vẫn được đi kèm và được cấp thẻ xanh. Ví dụ như:

 

Ngày sinh con cái phụ thuộc: 02/09/2013
Ngày trên Biên nhận I-526 (Priority Date): 01/08/2013
Ngày nhận thư chấp thuận: 02/03/2014
Ngày nhận được thị thực nằm trong hạn ngạch: 02/03/2014
Bằng cách theo dõi https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html
Nếu thị thực của nước sở tại vẫn đang có “C” – Current thì vẫn nằm trong hạn ngạch.
Tuổi thực: 21 tuổi. 06 tháng
Tuổi được tính theo Đạo luật: 20 tuổi – 332 ngày vẫn được cấp thẻ xanh.

 

Trả lời

Visa E2_ 600x380