ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP VÀ ĐẦU TƯ THÔNG QUA TRUNG TÂM THU HÚT ĐẦU TƯ CÓ GÌ KHÁC NHAU?

Đầu tư trực tiếp: với số vốn ít nhất 01 triệu USD vào một doanh nghiệp mới nếu muốn đầu tư vào các khu vực trung tâm hoặc đô thị. Khoản đầu tư này phải tạo ra ít nhất 10 việc làm trực tiếp cho lao động hợp pháp của Mỹ trong vòng 02 năm;

Đầu tư qua Trung tâm Thu hút đầu tư: Với số vốn ít nhất 900,000 USD vào các Khu vực với tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc vùng nông thôn. Khoản đầu tư này phải tạo ra ít nhất 10 việc làm (trực tiếp hoặc giám tiếp) cho lao động hợp pháp của Mỹ trong vòng 02 năm;