Giấy phép cư trú Latvia có thời hạn trong bao lâu?

Giấy phép cư trú có thời hạn 5 năm và có thể được gia hạn mỗi 5 năm nếu khoản đầu tư được duy trì. Mức phí gia hạn là 5.000 EUR (mỗi gia đình).