Target Employment Area (TEA) là gì?

  • Khu vực việc làm mục tiêu (“TEA”) là khu vực tại nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao với ít nhất 150% tỷ lệ thất nghiệp trung bình quốc gia.
  • Bộ An ninh nội địa Mỹ (“DHS”) là cơ quan có thẩm quyền ban hành các chỉ định vùng TEA.
  • Việc có dự án EB-5 nằm trong vùng TEA cho phép giảm 50% số tiền đầu tư EB-5.
  • Mức đầu tư tối thiểu thuộc vùng TEA là 800.000 USD.