Banner Contact PageBanner Contact Page

tuyển dụng

Harvey Law Group hiện đang tuyển dụng nhân sự cho những vị trí dưới đây:

stt vị trí địa điểm thời hạn
1 Relationship Manager in Immigration – 2 Persons in HCMC TP.HCM 28.01.2021 Xem thêm
2 Relationship Manager in Immigration – 2 Persons in Hanoi Hanoi 28.01.2021 Xem thêm
3 Relationship Manager in Immigration – 2 Persons in Can Tho TP. Can Tho 28.01.2021 Xem thêm
4 Relationship Manager in Immigration – 2 persons in Da Nang Danang 09.01.2021 Xem thêm
5 Vietnamese Lawyer – 1 Person in HCMC TP.HCM 31.08.2020 Xem thêm
6 RECEPTIONIST – 1 Person in HCMC TP.HCM 31.03.2020 Xem thêm

Visa E2_ 600x380