/
/
/
Khởi nghiệp và định cư tại Canada (Start-up Visa)

Khởi nghiệp và định cư tại Canada (Start-up Visa) - Harvey Law Group

Khởi nghiệp và định cư tại Canada (Start-up Visa)

(GMT+7)
CHIA SẺ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Khởi nghiệp và định cư tại Canada (Start-up Visa)
Đánh giá bài viết

Ngày 01/04/2013 – Bộ Di trú Canada đã đưa ra chương trình thí điểm Khởi nghiệp Định cư Canada (Start-up visa) với thời hạn 05 năm. Chương trình nhằm thu hút doanh nhân nhập cư là cộng đồng doanh nhân với những ý tưởng kinh doanh mang tính đổi mới, đột phá, thúc đẩy nền kinh tế và tạo ra việc làm.

Khi tham gia vào chương trình này, những doanh nhân đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy phép làm việc (Work permit) để thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình và sau đó là Thường trú nhân Canada (Permanent Residence) cho cả gia đình.

thi-thuc-khoi-nghiep-start-up-visa-dinh-cu-canada

Ưu điểm của chương trình thí điểm Khởi nghiệp Định cư Canada

– Cấp thường trú nhân cho cả gia đình (vợ, chồng và con cái dưới 18 tuổi);

– Được sống, làm việc, kinh doanh tại bất kỳ tỉnh bang nào của Canada;

– Được hưởng các phúc lợi xã hội như công dân Canda;

Yêu cầu đối với đương đơn cho chương trình thí điểm Khởi nghiệp Định cư Canada

– Đã tham gia ít nhất 01 năm vào các chương trình giáo dục sau phổ thông (cao đẳng, đại học, trung cấp v.v)

– Đạt ít nhất thang điểm 5.0 về điều kiện ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Pháp);

– Được một (Business Incubator) chấp thuận kế hoạch kinh doanh tại Canada;

– Có mức tài chính đủ đáp ứng cho việc sinh sống của gia đình tại Canada;

– Tổng chi phí đầu tư & quản lý của tổ chức Hỗ trợ Khởi nghiệp là 300,000 CAD;

Ưu điểm của chương trình:

– Cấp thường trú nhân cho cả gia đình (vợ, chồng và con cái dưới 18 tuổi);

– Được sống, làm việc, kinh doanh tại bất kỳ tỉnh bang nào của Canada;

– Được hưởng các phúc lợi xã hội như công dân Canda;

– Yêu cầu đối với đương đơn:

– Đã tham gia ít nhất 01 năm vào các chương trình giáo dục sau phổ thông (cao đẳng, đại học, trung cấp v.v)

– Đạt ít nhất thang điểm 5.0 về điều kiện ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Pháp);

– Được một (Business Incubator) chấp thuận kế hoạch kinh doanh tại Canada;

– Có mức tài chính đủ đáp ứng cho việc sinh sống của gia đình tại Canada;

– Tổng chi phí đầu tư & quản lý của tổ chức Hỗ trợ Khởi nghiệp là 300,000 CAD;

Các tiến trình nộp hồ sơ:

– HLG tiếp nhận và đánh giá khả năng đạt điều kiện của đương đơn/ gia đình;

– HLG sẽ phối hợp cùng đương đơn & tổ chức Hỗ trợ Khởi nghiệp tại Canada soạn thảo kế hoạch kinh doanh phù hợp nhất;

– HLG sẽ tư vấn định cư Canada cho đương đơn/gia đình mọi thông tin chi tiết để chuẩn bị cho hồ sơ của chương trình.

– Sau khi các bên thống nhất Kế hoạch Kinh doanh, tổ chức Hỗ trợ Khởi nghiệp sẽ viết thư cam kết gửi đến Bộ Di trú Canada cùng với các hồ sơ theo yêu cầu khác của Đương đơn;

– Giấy phép làm việc (Work permit) được cấp trung bình 10 ngày sau khi nộp đơn;

Từ khóa:

Tin liên quan: