/
/
/
SỞ DI TRÚ HOA KỲ TĂNG LỆ PHÍ NHẬP CƯ SAU ĐỢT BẦU CỬ

SỞ DI TRÚ HOA KỲ TĂNG LỆ PHÍ NHẬP CƯ SAU ĐỢT BẦU CỬ

(GMT+7)
CHIA SẺ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
SỞ DI TRÚ HOA KỲ TĂNG LỆ PHÍ NHẬP CƯ SAU ĐỢT BẦU CỬ

Sở Di trú Hoa Kỳ vừa ra thông báo chính thức về việc thay đổi một số hạng mục lệ phí nhập cư sau ngày 23/12/2016. Những thay đổi này đã được đề xuất vào tháng 05/2016 nhưng chỉ vừa được thông qua vào ngày 24/10 vừa qua.

fdsfsdf

Giám đốc Sở Di trú Hoa Kỳ, ông Leon Rodriguez cho biết: “Chúng tôi nhận thức rất rõ những tác động của việc thay đổi lệ phí. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã không tăng bất kỳ khoản nào trong suốt khoảng thời gian 2012 đến 2014. Tuy nhiên, là một đơn vị hạch toán độc lập, việc tăng phí này sẽ giúp chúng tôi có thể phục vụ người dân hiệu quả hơn”.

Dưới đây là danh sách những khoản phí liên quan đến chương trình EB-5 sẽ chính thức tăng sau ngày 23/12/2016.

No.   Phí xử lý hồ sơ Mức phí mới Mức phí cũ
1  I-526 cho nhà đầu tư nước ngoài $3,675 $1,500
2  Phí nhập cư của Sở Di trú (USCIS) $220 $165
3  I-90 đổi thẻ Thường trú nhân mới $455 $365
4  N-400 xin cấp Quốc tịch Hoa Kỳ $640 $595
5  I-924 cho Trung tâm Thu hút đầu tư  (Regional Center) được chỉ định bởi Sở Di trú Hoa Kỳ $17,795 $6,230
6  I-924A gia hạn giấy phép hằng năm cho  Trung tâm Thu hút đầu tư (Regional Center) $3,035 $0

 

Từ khóa:

Tin liên quan: