/
/
/
Sự thay đổi về đầu tư định cư Mỹ diện EB5 năm 2018

Sự thay đổi về đầu tư định cư Mỹ diện EB5 năm 2018

(GMT+7)
CHIA SẺ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sự thay đổi về đầu tư định cư Mỹ diện EB5 năm 2018

Đầu năm 2018, Quốc hội thông qua một nghị quyết để tài trợ ngân sách cho chính phủ Mỹ đến ngày 19/01/2018. Và việc gia hạn
chương trình EB-5 đến ngày này cũng là một phần được đưa vào nghị quyết. Đồng nghĩa với mức đầu tư vẫn được giữ nguyên là
$500.000 khi đầu tư vào chương trình EB-5 trước ngày 19/01/2018.

Brennen

Sự thay đổi này thông qua chương trình cải cách lập pháp của Quốc Hội hoặc Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) sẽ tiến hành các quy
định cuối cùng về chương trình EB-5. Dự luật cải cách này sẽ có những thay đổi nhất định như sau:

Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) đã đề xuất sửa đổi một số quy định về chương trình đầu tư định cư theo diện EB5. Sự thay
đổi này liên quan đến cách xác định Vùng TEA (Vùng kinh tế trọng điểm), tăng mức đầu tư và một số thay đổi khác như:
– Tăng số tiền đầu tư tối thiểu từ $500.000 lên $1,3 triệu khi nhà đầu tư muốn đầu tư vào Vùng kinh tế trọng điểm (TEA). Đồng
thời, mức đầu tư cũng sẽ được tăng từ $1 triệu đến $1,8 triệu khi quyết định đầu tư vào những vùng không thuộc vùng có tỉ lệ thất
nghiệp cao. Các chuyên gia trong ngành di trú định cư đánh giá việc đề xuất tăng số tiền đầu tư có thể làm giảm số lượng nhà đầu
tư vì họ không muốn đầu tư với mức phí cao hơn. Tuy nhiên, việc tăng mức đầu tư sẽ đóng góp trực tiếp thúc đẩy sự phát triển
của nền kinh tế Hoa Kỳ. Đồng thời, tạo việc làm và hạn chế tỉ lệ thất nghiệp dành cho công dân Hoa Kỳ.

Từ khóa:

Tin liên quan: