nghi-si-sukh-dhaliwal

nghi-si-sukh-dhaliwal

Nghị sĩ Sukh Dhaliwal kêu gọi chính phủ liên bang cho phép dân nhập cư trên 55 tuổi trở thành công dân Canada mà không cần qua bài kiểm tra ngôn ngữ.

Nghị sĩ Sukh Dhaliwal kêu gọi chính phủ liên bang cho phép dân nhập cư trên 55 tuổi trở thành công dân Canada mà không cần qua bài kiểm tra ngôn ngữ.

Share:
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *