Cập nhật về các dự án EB-5 tại HLG

Cập nhật về các dự án EB-5 tại HLG

(GMT+7)
CHIA SẺ

Dear value clients and partners,

 

Kính gửi quý Khách hàng và Cộng sự,

 

We are glad to announce that our dear project Mount Snow in the state of Vermont have fully finished calling for EB-5 investment. One hundred and four (104) investors from all over the world and including many for Vietnam have become limited partner with Mount Snow. The project’s construction has also started in early summer 2015 with the attendance of Vermont’s governor Sir. Peter Shumlin, and expect to complete in late 2016.

 

Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng dự án chiến lược của chúng tôi – Mount Snow tại bang Vermont đã hoàn tất việc kêu gọi đầu tư EB-5. Một trăm lẻ bốn (104) nhà đầu tư đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới cũng như từ Việt Nam đã chính thức trở thành “Cổ đông Hữu hạn” (Limited Partner) của Mount Snow. Dự án cũng đã khởi công vào đầu mùa hè năm 2015, với sự tham dự của Thống đốc bang Vermont ngài Peter Shumlin, và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016.

 

du-an-swsd

While we’re sending the most sincere congratulations to the success of Mount Snow, the show must go on. Hence we would like to introduce the “Skim Oil and Disposal Solution” EB-5 project by Great Southwest Regional Center in Austin, Texas. We found great potential in this particular project in terms of income projection, job creation, market demand and stability. The Regional Center offers five-year loan investment for EB-5 investors and will be open for discussion if any interest in direct investment. We are also glad to announce that we already have few clients that sign up on this project once they study all the information.

 

Chúng tôi gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến dự án Mount Snow về sự thành công này, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Vì vậy, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý khác hàng và cộng sự dự án EB-5 “Xử lý nước thải và lọc dầu đá phiến” của Trung tâm vùng EB-5 (Regional Center) Great Southwest tại thành phố Austin, bang Texas. Trung tâm vùng Great Southwest tạo cơ hội cho các nhà đầu tư EB-5 bằng việc đưa ra khỏan vay với thời hạn 05 năm, và họ cũng sẵn sàng thảo luận nếu quý khách hàng có quan tâm đến việc đầu tư trực tiếp. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng lớn của dự án này về mặt doanh thu dự kiến, tạo ra việc làm, nhu cầu và tính ổn định của thị trường. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi một số khách hàng của chúng tôi đã đăng ký với dự án này sau khi nghiên cứu các thông tin liên quan.

 

du-an-xay-dung-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-dinh-cu-my

Finally, while nobody really knows, there is a still chance that the minimum amount of investment increase to USD 800,000 by the end of the Month.

 

Và cuối cùng, mặc dù chúng ta không đoán biết chắc chắn, số tiền đầu tư theo yêu cầu có thể sẽ tăng lên mức 800,000 USD vào cuối tháng này.

 

Should you have further inquiries about our new exclusive EB-5 project in Vietnam, please do not hesitate to liaise with our HLG Vietnam offices in Ho Chi Minh, Ha Noi and Da Nang.

 

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin về dự án EB-5 độc quyền mới của chúng tôi tại Việt Nam, xin vui lòng liên lạc với đội ngũ HLG Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

 

HCMC Headquarter                        Hanoi Office                          Danang office
Bitexco Financial Tower                      Coalimex Building                    HAGL Plaza
Unit 02, Floor 40                               Unit 404, Floor 4                      Unit 603, Floor 6
Tel: 08 3910 7055                            Tel: 04 3266 8563                   Tel: 0511 357 4188 

On this, my very best regards,
Trân trọng,

 

JEAN-FRANCOIS HARVEY
Global Managing Partner

 

Từ khóa:

Tin liên quan:

Zalo
WhatsApp
WhatsApp
Zalo