VIETNAM DT3 VISA - INVESTOR

VIETNAM DT3 VISA - INVESTOR

DAU-TU-VIET-NAM

Introduction to Vietnam

Vietnam known as a fascinating country with a rich history, beautiful landscapes, delicious cuisine, and a bright future. Furthermore, Vietnam is a rapidly developing country with a growing economy and a vibrant culture. The country has made significant progress in improving living standards for its people.

The investment can be made in an existing Vietnamese company or in a brand-new company set up by the main applicant. Under this stream, the applicant will not need a work permit as he/she will enjoy work permit exemption. Spouse and children under 18 are included in the application. The residence card issued to the investor and his family will be issued for up to 2 years renewable as long as the business activity is maintained.

DT3 VISA - INVESTOR ADVANTAGES

  • Incorporate a legal entity in Vietnam or take over an existing legal entity in the city where the investor plans to settle
  • Obtain Investment Registration Certificate (IRC)
  • Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)
  • Certain conditional business activities are subject to specific operation license

REQUIREMENTS

  • Incorporate a legal entity in Vietnam or take over an existing legal entity in the city where the investor plans to settle
  • Obtain Investment Registration Certificate (IRC)
  • Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)
  • Certain conditional business activities are subject to specific operation license

INVESTMENT

  • Make a direct investment of at least USD 150,000
  • Certain conditional business lines are subject to specific minimum investment requirements

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Vietnam DT3 Foreign Investor Visa program – Investor (“DT3 Program”) is a program offered to foreign investor who plans to implement an investment project in Vietnam.

The foreign investor can either set up a new legal entity or acquire the existing company in Vietnam

Foreign investors having nationality of the country being member of the World Trade Organization (WTO) are eligible to apply for this program.

Yes, the foreign investor must obtain all required licenses/certificate before running the project.

Lưu ý rằng thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nhằm mục đích tư vấn hay đưa ra lời khuyên pháp lý đến Quý nhà đầu tư. Những thông tin này có thể được thay đổi mà không thông báo trước. Để được đánh giá hồ sơ định cư chính xác và cập nhật nội dung chương trình đầu tư định cư chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được tham vấn ý kiến của luật sư hoặc các chuyên gia pháp lý có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp.

Khách hàng quan tâm đến chương trình đầu tư định cư của Harvey Law Group, vui lòng điền theo mẫu dưới đây

TIN TỨC ĐỊNH CƯ CHÂU ÂU