GUILLAUME MATZ

GM2020-s1-w

GUILLAUME MATZ

LUẬT SƯ ĐIỀU HÀNH

GUILLAUME MATZ

LUẬT SƯ ĐIỀU HÀNH

• Guillaume Matz có bằng Thạc sỹ về Luật Công và Khoa học Chính trị tại Trường luật Nancy, Pháp vào năm 2013. Ông có kinh nghiệm làm việc tại biện lý của Nancy và London trong 2 năm, chuyên về tranh tụng.

• Ông gia nhập chi nhánh Bangkok của Harvey Law Group vào năm 2014 và hiện đang làm việc giữa Việt Nam và Thái Lan. Ông thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh.

Zalo
WhatsApp
WhatsApp
Zalo