Quy định miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Quy định miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

(GMT+7)
CHIA SẺ

Vào ngày 24/09/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2015/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc công dân Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2015.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 – Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

– Người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC MIỄN THỊ THỰC

– Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị ít nhất một năm.

– Có giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

– Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC

Người đề nghị cấp giấy miễn thị thực nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

– Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

– Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực kèm theo 2 ảnh (một ảnh dán trong tờ khai).

– Giấy tờ chứng minh thuộc diện cấp giấy miễn thị thực:

a) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau đây: giấy khai sinh, quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam, giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây của người đó;

b) Người nước ngoài nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng minh là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc của người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

c) Trường hợp không có giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài căn cứ vào giá trị giấy tờ của người đề nghị trong đó có ghi đương sự là người gốc Việt Nam để xem xét, quyết định việc tiếp nhận hồ sơ.

THỜI HẠN VÀ GIÁ TRỊ CỦA GIẤY MIỄN THỊ THỰC

– Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa không quá 05 năm và ngắn hơn thời hạn sử dụng của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người được cấp ít nhất 6 tháng.

 

Từ khóa:

Tin liên quan:

Zalo
WhatsApp
WhatsApp
Zalo