Banner Contact Page

câu hỏi thường gặp

Thẻ định cư: trung bình khoảng ba tháng.
Quốc tịch: trung bình khoảng sáu tháng.

 

Trả lời

Miễn là khoản đầu tư vẫn ở Ireland, đương đơn và những thành viên đi cùng lưu trú ít nhất một ngày mỗi năm, việc gia hạn Thường trú nhân sẽ được thực hiện.
Việc gia hạn thừơng mất khoảng ba tuần, và phí pháp lý là 3.000 EUR + 300 EUR cho mỗi thành viên đi kèm.

Trả lời

1) Đương đơn xin nhập tịch Ireland phải có 60 tháng cư trú hợp pháp (5 năm) và trong 5 năm đó, Đương đơn phải sinh sống liên tục ở Ireland trong 12 tháng (1 năm) trước khi xin nhập quốc tịch;
2) Trong 4 năm của quy trình xử lý 8 năm, việc cư trú phải hợp pháp và đương đơn cũng phải có mặt đủ thời gian; Đương đơn có thể đi nước ngoài để kinh doanh hoặc du lịch, tuy nhiên việc này yêu cầu giải trình cùng những tài liệu liên quan, bất kỳ sự vắng mặt đáng kể có thể có thể là lý do cho việc từ chối nhập Quốc tịch;
3) Đương đơn phải nộp thuế ở Ireland;
4) Đương đơn phải có lý lịch tư pháp trong sạch, phải có đạo đức tốt để tiếp tục cư trú tại đây sau khi nhập tịch và phải thực hiện tuyên bố trung thành với đất nước và nhà nước;
5) Thời gian xử lý hồ sơ khoảng 6 tháng;

 

Trả lời

Đối với hồ sơ xin Thẻ định cư, khách hàng không cần phải ở Ireland, nhưng sau khi giấy phép được phê duyệt, khách hàng sẽ cần đến Ireland để đóng dấu stamp4 (thị thực nhập cảnh nhiều lần) vào hộ chiếu, và Chứng minh nhân dân.

 

Trả lời

Nếu Đương đơn bị từ chối, lệ phí quản lý sẽ được hoàn trả cho khách hàng.

Trả lời

Nguồn tiền 2,000,000 EUR cần được chứng minh, nhưng không theo tiêu chuẩn của Canada hoặc Mỹ. Ví dụ, nếu tài sản có được từ kinh doanh bất động sản, cần phải cung cấp các báo cáo thẩm định, nếu tiền là việc kinh doanh công ty, cần phải cung cấp các báo cáo tài chính, nếu tiền có được từ hoạt động làm việc, cần phải cung cấp báo cáo xác nhận. Tuy nhiên, vì chính phủ Ireland chưa từng xử lý bất kỳ trường hợp nào từ Việt Nam, nên mọi khả năng đều có thể xảy ra. Ví dụ, đối với trường hợp khách hàng khác từng thực hiện, Giấy chứng nhận công việc + Giấy phép kinh doanh + Báo cáo tài chính là đủ để doanh nhân chứng minh nguồn tiền 2 triệu EUR.

 

Trả lời