Ứng viên sở hữu Thị thực Vàng Bồ Đào Nha có thể ở lại các nước thành viên khối Schengen tối đa trong bao lâu?