LUẬT QUỐC TỊCH CỦA CANADA – LUẬT DỰ THẢO C-6 CHẤP THUẬN

LUẬT QUỐC TỊCH CỦA CANADA – LUẬT DỰ THẢO C-6 CHẤP THUẬN

(GMT+7)
CHIA SẺ

Đạo luật dự thảo C-6, đạo luật điều chỉnh Luật Quốc tịch và làm thay đổi các Đạo luật khác, đã nhận được sự chấp thuận của Hoàng gia vào ngày 19/06/2017. Biểu đồ bên dưới diễn giải những thay đổi đã được duyệt trong Luật Công dân và nêu rõ thời điểm những thay đổi này có hiệu lực.

Những thay đổi sẽ có hiệu lực lập tức ngay khi Hoàng gia chấp thuận vào ngày 19/06/2017
Luật Công dân trước đây Luật Công dân được điều chỉnh theo Luật dự thảo C-6
Những công dân song tịch có thể bị thu hồi quyền công dân khi bị kết án vì tội phản quốc, gián điệp và khủng bố, tùy thuộc vào bản án kết tội, hoặc người là một thành viên của lực lượng vũ trang của một quốc gia hoặc một nhóm có tổ chức đang gây mâu thuẫn với Canada. Điều khoản này được bãi bỏ. Công dân song tịch đang sinh sống tại Canada bị kết án vì những vi phạm này sẽ được xét xử theo hệ thống Pháp chế của Canada, giống như những công dân Canada khác khi vi phạm pháp luật.
Đương đơn được yêu cầu phải có ý định tiếp tục sinh sống ở Canada nếu được cấp quốc tịch. Điều khoản này được bãi bỏ. Đương đơn không còn bị yêu cầu phải có ý định tiếp tục sinh sống ở Canada sau khi đã được cấp công dân. Điều này đem lại sự linh hoạt hơn cho người Canada cần sinh sống ở bên ngoài Canada vì lý do công việc hoặc vì lý do cá nhân.
Bộ trưởng có quyền quyết định từ bỏ một số yêu cầu nhất định trong Tiểu mục 5 (1) của Luật Công dân, vì vậy người vị thành niên có thể nhập quốc tịch mà không cần có cha mẹ là người Canada. Bây giờ, trẻ vị thành niên có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch mà không cần có cha mẹ là người Canada, vì yêu cầu về độ tuổi của công dân đã được bãi bỏ trong tiểu mục 5 (1). Một pháp nhân có quyền giám hộ trẻ vị thành niên hoặc được ủy quyền để thay mặt cho họ theo lệnh của tòa án, văn bản thoả thuận hoặc được pháp luật thừa nhận, hiện nay có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch thay cho trẻ vị thành niên, trừ phi yêu cầu bị Bộ trưởng từ chối.
Không có điều luật nào ngăn cản các cá nhân đang thi hành án trong cộng đồng (lệnh thi hành án có điều kiện) khỏi việc được cấp quốc tịch, việc tuyên thệ quyền công dân hoặc việc tính thời gian nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu về thời gian lưu trú để trở thành công dân. Các cá nhân đang thi hành án sẽ không được cấp quốc tịch, tuyên thệ quyền công dân hoặc được tính thời gian nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu về thời gian lưu trú để trở thành công dân.
Bộ trưởng có quyền quyết định cấp quốc tịch cho một pháp nhân để giảm bớt các trường hợp khó khăn đặc biệt và ngoại lệ, hoặc để thưởng cho những phục vụ có giá trị đặt biệt cho Canada. Tình trạng không có tư cách công dân (không quốc gia nào nhận là công dân) đã được thêm vào như một lý do độc lập có thể được xem xét để cấp quốc tịch theo ý muốn.
Bộ có các biện pháp hợp lý để đáp ứng nhu cầu xin nhập quốc tịch của các đương đơn. Tuy nhiên, không có tài liệu tham khảo rõ ràng để hỗ trợ pháp nhân khuyết tật trong Luật Công dân. Yêu cầu phải xem xét các biện pháp hợp lý để đáp ứng nhu cầu nhập quốc tịch của đương đơn là người khuyết tật hiện được đưa vào Luật Công dân.
Yêu cầu đối với đương đơn muốn duy trì các yêu cầu nhập quốc tịch kể từ thời điểm nộp đơn xin nhập quốc tịch cho đến thời điểm Tuyên thệ Nhập Quốc tịch chỉ áp dụng cho những hồ sơ được nhận vào ngày hoặc sau ngày 11 tháng 6 năm 2015. Hiện nay, yêu cầu này cũng áp dụng cho tất cả các hồ sơ, bao gồm cả những hồ sơ được nhận trước ngày 11 tháng 6 năm 2015.

Bill-C-6-Canadian-Citizenship (1)

Nguồn ảnh : Citizenship and Immigration Canada / YouTube video (screenshot)

Những thay đổi sẽ có hiệu lực vào mùa thu năm 2017
Luật Công dân trước đây Luật Công dân được điều chỉnh theo Luật dự thảo C-6
Đương đơn phải sinh sống ở Canada 4 năm trong 6 năm trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch. Đương đơn phải sinh sống ở Canada 3 năm trong 5 năm trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch.
Đương đơn phải nộp thuế thu nhập ở Canada, nếu được yêu cầu theo Luật Thuế Thu nhập, bốn năm trong vòng sáu năm, phù hợp với quy định về thời gian lưu trú. Đương đơn chịu thuế thu nhập Canada, nếu được yêu cầu theo Luật Thuế Thu nhập, ba năm trong năm năm, phù hợp với quy định mới về thời gian lưu trú.
Đương đơn phải sinh sống ở Canada trong vòng 183 ngày trong 4 năm trong vòng 6 năm trước khi nộp hồ sơ. Điều khoản này bị bãi bỏ. Người nộp đơn xin nhập quốc tịch không cần phải đáp ứng yêu cầu này.
Thời gian ở Canada trước khi trở thành thường trú nhân không được tính vào yêu cầu về lưu trú để trở thành công dân. Đương đơn có thể đếm mỗi ngày họ sinh sống tại Canada, như là một thường trú nhân tạm thời hoặc pháp nhân được bảo vệ, trước khi trở thành thường trú nhân Canada (vĩnh viễn) như một nửa ngày để đáp ứng yêu cầu về thời gian lưu trú trở thành công dân, số ngày được tính tối đa là 365 ngày.
Đương đơn từ 14 tuổi đến 64 tuổi phải đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ và kiến thức để nhập quốc tịch. Đương đơn từ 18 tuổi đến 54 tuổi phải đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ và kiến thức để nhập quốc tịch.
Những thay đổi sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2018
Luật Công dân trước đây Luật Công dân được điều chỉnh theo Luật dự thảo C-6
Bộ trưởng là người ra quyết định đối với hầu hết các trường hợp bị thu hồi quyền công dân dựa trên cơ sở khai báo sai, gian lận hoặc cố ý giấu giếm tình huống tài chính. Toà án Liên bang là cơ quan ra quyết định đối với các trường hợp thu hồi quyền công dân liên quan đến việc khai báo sai, gian lận hoặc cố ý giấu giếm các tình huống tài chính liên quan đến an ninh, những vi phạm về quyền con người hoặc quốc tế và tội phạm có tổ chức. Toà án Liên bang là cơ quan ra quyết định trong tất cả các trường hợp thu hồi quyền công dân, trừ phi cá nhân yêu cầu Bộ trưởng ra quyết định.
Không có quy định rõ ràng về việc Cán bộ cấp Quyền Công dân phát hiện các chứng từ giả mạo hoặc bị nghi ngờ giả mạo được cung cấp theo yêu cầu của Luật Công dân. Quy định rõ ràng về việc Cán bộ cấp Quyền Công dân phát hiện các chứng từ giả mạo hoặc bị nghi ngờ giả mạo được cung cấp theo yêu cầu của Luật Công dân.

(Nguồn : IRCC – Cơ quan di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada)

Từ khóa:

Tin liên quan:

Zalo
WhatsApp
WhatsApp
Zalo