Visa Úc phải trả nhiều hơn từ ngày 1 tháng 7 năm 2017

Visa Úc phải trả nhiều hơn từ ngày 1 tháng 7 năm 2017

(GMT+7)
CHIA SẺ

Bản tin đăng trên website SBS bởi Shamsher Kainth ngày 11/05/2017

  • Tất cả các visa Úc sẽ đắt hơn từ ngày 1 tháng 7 năm nay

  • Thủ quỹ Scott Morrison, trong bài diễn văn về ngân sách, đã thông báo rằng lệ phí visa sẽ được áp dụng tương ứng mức lạm phát với mức lạm phát để tạo ra 410 triệu đô la Úc trong bốn năm tới.

Điều này có nghĩa, từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, lệ phí cho tất cả các visa sẽ tăng lên phù hợp với dự báo Chỉ số Giá Tiêu dùng và trở nên đắt hơn.

visa_fee1

visa_fee2

Link bài viết : http://www.sbs.com.au/yourlanguage/punjabi/en/article/2017/05/10/australian-visas-cost-more-1-july-2017

Từ khóa:

Tin liên quan: