Banner Contact PageBanner Contact Page

quy trình hồ sơ chương trình eb-5

Thời gian thực hiện hồ sơ chương trình EB-5 theo dự án Xây dựng hệ thống nước thải ngành công nghiệp năng lượng bang Texas (SWDS) dự kiến sẽ kéo dài từ 18 đến 24 tháng.

quy trình hồ sơchương trình eb-5

trung bình 1 – 2 tuần

Ký Biên bản ghi nhớ (MOU cùng công ty Luật HLG). Khách hàng cung cấp hồ sơ, HLG đánh giá về nguồn gốc tài chính

trung bình 2 – 3 tuần

Ký hợp đồng và xây dựng hồ sơ EB-5. Chuyển tiền đầu tư và phí quản lý vào tài khoản Escrow tại American State Bank

trung bình 15.5 tháng
theo cập nhật mới nhất từ USCIS

Nộp hồ sơ vào USCIC (Bộ di trú Mỹ) và nhận File No.

trung bình 3 tháng

Nhận Thư chấp thuận cho đơn I-526. Bộ di trú Mỹ chuyển hồ sơ vào trung tâm Thị thực Mỹ (National Visa Center).

trung bình 3 tháng

Trung tâm Thị thực Mỹ chuyển hồ sơ về văn phòng lãnh sự. Nhận thư mời phỏng vấn.

trong vòng 06 tháng kể từ khi
có thị thực định cư

Nhận thị thực định cư, đến Mỹ và nhận thẻ xanh có điều kiện

sau 02 năm, nộp đơn i-829 và

được cấp thẻ xanh vĩnh viễn.

Banner Contact Page

quy trình hồ sơ chương trình eb-5

Banner Contact Page

Visa E2_ 600x380